The Cool Fredflore - Fredflore With The Less Fattening Centres.

modellbränsle

Att köpa modellbränsle är ganska omständigt eftersom det är så miljöfarligt, brandfarligt och giftigt som det är. Det omges av rigorösa säkerhetsföreskrifter och måste hållas inlåst vid alla tillfällen. Det får heller inte transporteras hur som helst. En annan typ av modellbränsle är maten som modeller äter. En del dricker kanske bara lite vatten och äter ett äpple, så de kan förbli smala. Vatten och äpple är inte mycket att hurra för till en hel måltid. Men det finns även runda modeller nu.